Wilde Weelde Stad op de Floriade Expo 2022

Floriade Expo 2022 wilde weelde  foto Ben ter Mull

De stad, je tweede natuur

Wilde Weelders delen hun passie met de wereld! Daarom presenteert Vakgroep Wilde Weelde zich in 2022 wederom op de Floriade.

Samen met bedrijven uit dit netwerk hebben we het ontwerp getekend en uitgevoerd voor de Wilde Weelde inzending op de Floriade Expo 2022.

Growing Green Cities

Het thema van de Floriade Expo 2022 in Almere is ‘Growing Green Cities’. Dat betekent dat er van alles wordt onderzocht om de stad groener, leuker, leefbaarder en duurzamer te maken. Om daarmee problemen als wateroverschot, -tekort, hitte, verlies aan biodiversiteit en groei van het aantal inwoners in een stad, op te lossen.
Vaak denken we als mens boven de natuur te staan. Maar de mens is juist onderdeel van die natuur en uit allerlei hedendaagse onderzoeken blijkt dat de natuur meestal dé oplossing is voor allerlei kwalen. Deze wetenschap is op het lijf van een Wilde Weelder geschreven.
We werken dan ook graag samen met de natuur. Met de nodige vakkennis en fantasie zorgt een Wilde Weelder voor een groene omgeving die je uitdaagt om lichaam en geest open te stellen voor een duik in een bad vol natuur in de stad. Neem jij ook een duik?

Zoom in, zoom uit

Met onze tuin op de Floriade zoemen we in op de natuur in de stad en hoe zij werkt. De drager van de tuin is een spiraal van oude tegels die symbool staat voor het leven en de oneindige cyclus van de natuur. Ecosystemen en kringlopen in de stad hangen nauw met elkaar samen, iedere schakel hierin is onmisbaar. In deze tuin laten we de bezoeker kennis maken met het bodemleven, voedselkringlopen, wateropslag door middel van planten en andere technieken. We laten zien hoe we ruimte geven aan dieren; vogels, zoogdieren, insecten. Maar ook aan schimmels en andere organismen. Door meer te leren over de waarde van elk levend organisme in je omgeving hopen we dat je als stadsbewoner anders naar je omgeving gaat kijken en acteren.
Je kunt zelf klein beginnen door bijvoorbeeld een tegel op te lichten, iets te planten en te kijken wat er gebeurt. Daar wordt niet alleen jij, maar ook de natuur blij van. In de stad zijn er legio mogelijkheden om de natuur een handje te helpen. En als je goed kijkt is er dus al ontzettend veel natuur te vinden in onze stedelijke omgeving, van micro tot macro. Een Wilde Weelder observeert zijn omgeving, begrijpt de invloed van zijn ingreep en stuurt zo naar een prettiger omgeving met een hogere natuurwaarde. Zo weten we ook dat een plaag (meestal) een natuurlijke vijand heeft en dat chemisch bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn.

De tuin blijft na de Floriade behouden en wordt onderdeel van de nieuwe wijk ‘De Hortus’

En werd bovendien beloond met Zilver voor de Exhibitors Competition Garden and Landscape Design

ontwerp en realisatie i.s.m. o.a.
Ivo de Vries (The Gardening Angels)
Huub Zoontjes (Huub Zoontjes Bureau voor Tuin & Landschap)
Soontiëns hoveniers
Tuinen van Geerdink
Silke Zandstra (Tuinzijde)
Franne Ravensbergen (Seasons Gardening)
Cruydthoeck
e.v.a.

Woudrichem, 2022