Spiraalakkers

Akkerbloemen

In 2013 hebben we de plannen voorbereid voor een Wilde Weelde Wereld (zie nieuwe plannen) op de Tuinen van Appeltern. Om dit jaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben we tijdelijk de spiraalakkers ontworpen en aangelegd. Met vereende kracht is door Wilde Weelders de grasmat verwijderd en zijn er drie akkerbloemen mengsels ingezaaid. De spiraalvorm staat voor nieuwe energie, de akkerbloemen voor nieuwe grond. Tevens is het een symbolische verwijzing naar de monotone akkerbouw die op de achtergrond zichtbaar is. Wat zijn we kwijtgeraakt? De spiraal nodigde uit tot een meditatieve wandeling ondertussen genietend van de veelkleurige akkerbloemen.