Rotonde in Woudrichem

De gemeente Woudrichem heeft een ideeënprijsvraag uitgeschreven voor de invulling van een nieuwe rotonde aan het begin van de historische stad. Het plan moest een representatief visitekaartje worden om de bijzonderheden van de stad Woudrichem voor het voetlicht te brengen.

Nu begint er altijd iets te jeuken bij het idee om iets op een rotonde te plaatsen. Volgens ons zijn er mooiere plekken om een fraai kunstwerk te plaatsen in de openbare ruimte. Daarnaast liggen er in het land van Altena al diverse rotondes, ieder met een eigen invulling zodat er weinig samenhang is.

Dat vormde dan ook het uitgangspunt voor ons idee. We wilden deze landmarks of knopen in het landschap die een verbindend doel hebben, gebruiken om de kenmerken van het omliggende landschap tot uitdrukking te brengen. Dit zonder de pretentie te hebben dat dit kunstwerken moeten worden. Nederland is een aaneenschakeling van landschappen en ieder gebied heeft zijn eigen kenmerkende landschapselementen. We stellen ons voor dat net als de zeeuwse knoop, je een typologie-kaart kunt maken met vormen die refereren aan een landschapselement; een dijklichaam, polder, terp, of een vesting. De mogelijkheden zijn legio. De vorm wordt als grondreliëf op de rotonde aangebracht en ingezaaid met een streekeigen bloemrijk (gras)mengsel zodat hiermee ook de biodiversiteit van de streek naar voren wordt gebracht. Hierbij refererend aan de bloemenmedalions in oude parken.

Het idee werd door de gemeente gewaardeerd met een uitnodiging om in de kunstcommissie zitting te nemen om alsnog een kunstwerk uit te kiezen.

Helaas blijft de wildgroei aan plofrotondes doorgaan.