Natuurlijke tuin bij hoekwoning

Tuinontwerp
De bewoners wilden graag een natuurlijke tuin bij hun nieuwbouwwoning. Refererend aan het polderlandschap wat het dorp omringt. In deze tuin zijn landschapselementen als o.a. een karrenspoor ingepast. De tuin is ongeveer van 200m2 groot en ligt noord-zuid in een nieuwbouwwijk.

Regenwater
De eenvoudige voortuin bestaat grotendeels uit een bloemrijk grasveld omlijst met een natuurlijke plantenborder. Een ondiepe greppel langs de oprit zorgt voor infiltratie van het regenwater wat van het dak afkomt, en geeft aanleiding tot een wat vochtigere oeverbeplanting onder een rij knotbomen. De knotbomen vormen de erfgrens. Langs de garage wordt een opslagruimte gemaakt voor haardhout, containers en een composthoop. Deze worden met wilgenvlechtwerk aan het oog onttrokken.

Natuurlijke Vijver
In de achtertuin wordt de ruimte bepaald door drie elementen; een verdiepte vuurstookplek met een gestapelde ronde bank die tevens dienst doet als insectenhotel. Aan de andere kant van een bloemrijk glooiend grasveld ligt een natuurlijke vijver met moeraszones en puinplekjes voor amfibieën om te schuilen. Het terras is gemaakt van bestaand bestratingsmateriaal en gecombineerd met strookjes die begroeid mogen raken. Een bank van enkele boomstammen nodige uit tot mijmeren aan de ‘slootkant’