Landelijke tuin aan een dijk

 

Rood voor Rood

Door de rood voor rood regeling die wonen in een landelijk gebied mogelijk maakt, zijn deze opdrachtgevers gevallen voor een prachtige lokatie aan een oud stukje maasdijk. Midden in een lintbebouwing kwam een kavel beschikbaar wat aan de straatzijde smal en naar achter toe steeds breder uitloopt. De achtergrens wordt bepaald door een oude maasdijk die dwars over het perceel loopt.

Het huis wat ontworpen werd heeft een ‘traditionele’ voorzijde en een moderne uitbouw richting de achterzijde waarbij de uitbouw nagenoeg geheel uit glas bestaat en de woonkamer/keuken aan de achterzijde uitkijkt over het royale perceel.

Wensen

De wens was een natuurrijke tuin die aansluit op de omgeving en het gevoel geeft van vrij leven in de natuur. Met de buren werd overeen gekomen om een regenwateropvang gezamenlijk te realiseren op de grens en deze als zwemvijver in te richten. De tuin moest een ontsluiting krijgen aan de linkerkant om met kleine landbouwvoertuigen in de tuin te kunnen komen omdat een lokale boer jaarlijks het bloemrijk grasland kan komen maaien. Aan de rechterzijde ligt een patio die door de lange gang en de woonkamer omsloten word. In de voortuin moest ruimte komen voor twee elektrische auto’s.

Patio

Het plan is opgedeeld in de tuin direct om het huis en de landschappelijke tuin aan de achterzijde.

De patio en de voortuin hebben we middels een structuur van tweedehands betonstroken vorm gegeven. De stroken bieden ruimte om op te parkeren, om met zwaar materieel naar achter te rijden en ze geven richting en karakter aan de patio. Door het puinbed wat tijdens de bouw werd gebruikt, tussen de stroken te verwerken is een luchtige kalkrijke bodem ontstaan die we deels hebben ingeplant/gezaaid en deels alleen als verharding gebruiken. De patio ligt heel beschut en 4 fruitbomen (weesbomen die geadopteerd zijn) geven meteen al veel sfeer. Het repeterende patroon van betonstroken geven een dynamisch beeld. De beplanting is droogteresistent.

Landschap

De landschappelijke tuin aan de achterzijde is in 3 zones verdeeld door houtwallen die de ruimte opdelen. Met als verbinding de dijk. Eén deel staat in het teken van de zwemvijver met moeraszone. Het tweede deel geeft een open doorkijk richting de dijk. Dichtbij het terras liggen een aantal borders die met bloemen en groenten beplant zijn. De derde zone krijgt een boomrijk karakter met bijbehorende stinzenbeplanting.

Uitvoering: Arjan Quartel van Q-Groenbeheer