Dijktuin aan de Hollandse Ijssel

Ecologische dijktuin

Aan de Hollandse IJssel ligt deze grote dijktuin op de plek waar vroeger een kleine boerderij stond. Door Moon en Van Oosten Architecten is een bijzondere moderne terpwoning gebouwd. Rondom deze speels vormgegeven woning ligt een tuin waarin water een hoofdrol speelt.

Achter de dijk

Het huis ligt tussen de dijk en een nieuwe terp die in de vormgeving van de tuin is meegenomen. Door de ligging achter een rivierdijk dienden we zorgvuldig om te gaan met de verschillende waterstromen. Hemelwater dat afgevoerd moet worden vanaf de grote rieten kap van de woning. En daarnaast kwelwater dat vanuit de rivier naar boven komt in de voortuin en via een beek naar de poel in de lager gelegen achtertuin wordt geleid.

Beplanting

De gradiënten die ontstaan zijn vormen een geweldig uitgangspunt voor de natuurlijke beplanting. De struweelbeplanting, de natte bloemenweide, de droogvallende beek en de boshoek vormen samen een paradijs voor veel dierenleven in tuin. Plantenresten (snoeihout, maaisel en groenafval) worden in de tuin weer verwerkt tot compost of een takkenwal voor de vogels.

Duurzame materialen

Het materiaal wat is gebruikt is minimaal en duurzaam. De opvallende hardstenen platen aan de voorzijde van het huis zijn restafval platen (korsten) uit een natuursteengroeve. Het vlonderpad langs de poel is uitgevoerd in recycled kunststof. De overige paden zijn voorzien van Grauwackesplit, zodat het water optimaal in de bodem kan dringen.

Oude bomen

Het hoogteverschil in deze dijktuin bedraagt al gauw 4 meter. Door het grote grondverzet en de verandering in de grondwaterstanden die daarvan het gevolg zijn, moesten sommige bestaande bomen uiteindelijk toch vervangen worden. Oude fruitbomen zoals de boomgaard in de achtertuin zijn vervangen. Andere bomen konden met de nodige zorgvuldigheid behouden blijven waardoor de sfeer van de vroegere dijktuin nog aanwezig is.